SPREAD THE WORD


POMÓZ ROZPOWSZECHNIC PRAWDE

NIE UFAy „TWARZY"

POWIEDZ OBCYM NIE

PO BEZPtATNE NALEPKI WYSLIy

DWA (2) MIEDZYNARODOWE KUPONY

KORESPONDENCYyNE (IRC) LUB 2 USD DO:

V2
BOX 911
STANWOOD, WA
98292
U.S.A.

NIE BÓy SIE!!!

ROZPOWSZECHNIy PRAWDE

www.freestickers.net

Back to the Main STW page